Disclaimer

3462
0
  1. CONTACT MET DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE WEBSITE.

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op de voettekst van deze website.

  1. OBJECT

Het heden JURIDISCHE MEDEDELING regelt de rechten en plichten van memarchodeviaje.com en gebruikers met betrekking tot toegang, navigatie en gebruik van deze website, onverminderd het feit dat memarchodeviaje.com behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud ervan te wijzigen die is gepubliceerd op het moment dat de navigatie geldig is.

Door deze website te bekijken, te bekijken en te gebruiken, verkrijgt u de status van gebruiker en impliceert daarom van uw kant de uitdrukkelijke aanvaarding van alle clausules die we in deze juridische kennisgeving aangeven, evenals de rest van de specifieke waarschuwingen of clausules die zijn vastgesteld in de verschillende secties voor het inhuren, gebruik van diensten, producten, inscripties of secties van de Pagina.

Dus als u de clausules in deze juridische kennisgeving niet accepteert, moet u zich onthouden van toegang tot en / of gebruik van de diensten en / of inhoud die u op de site ter beschikking wordt gesteld, en vervolgens ervan afzien.

memarchodeviaje.com kan de toegang tot de inhoud van de pagina te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder de mogelijkheid voor de Gebruiker om schadevergoeding te eisen.

  1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Als gebruiker van onze website bent u verplicht om de pagina niet te gebruiken om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met wetten, zeden, openbare orde en, in het algemeen, om gebruik te maken in overeenstemming met de voorwaarden in deze juridische kennisgeving. Het dwingt je ook om geen reclame of commerciële exploitatieactiviteiten uit te voeren door berichten te verzenden die een valse identiteit gebruiken.

memarchodeviaje.com handelt uitsluitend als verantwoordelijke voor de pagina als aanbieder van een informatie- en inhoudsdienst, hetzij op zijn eigen diensten, hetzij op diensten van derden waarmee hij overeenkomsten heeft gesloten, niet verantwoordelijk voor de inhoud die, in tegenstelling tot Onder deze voorwaarden kunnen gebruikers verzenden of publiceren, waarbij de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor hun waarachtigheid en wettigheid.

memarchodeviaje.com kan de service van de pagina die door de gebruiker wordt gebruikt, onderbreken en de relatie met de gebruiker onmiddellijk oplossen als deze een gebruik van de pagina of van een van de daarin aangeboden services detecteert die in strijd kunnen worden geacht met wat is uitgedrukt. in deze juridische kennisgeving

De inhoud van de aangeboden diensten en hun gebruik zijn beperkt tot gebruikers gedurende 18 jaarmemarchodeviaje.com herinnert gebruikers van de wettelijke leeftijd, die verantwoordelijk zijn voor minderjarigen, eraan dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen welke diensten en / of inhoud niet geschikt zijn voor de leeftijd van deze laatste. In het geval dat toegang en registratie door een minderjarige plaatsvindt, wordt ervan uitgegaan dat deze toegang is verleend met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, memarchodeviaje.com behoudt zich het recht voor om zoveel verificaties en controles uit te voeren als zij in dit verband passend acht.

memarchodeviaje.com informeert u dat er computerprogramma's zijn waarmee u de toegang tot bepaalde inhoud en diensten kunt filteren en blokkeren, zodat bijvoorbeeld ouders of voogden kunnen beslissen wat de inhoud en internetdiensten zijn waartoe minderjarigen toegang hebben en welke niet.

In ieder geval memarchodeviaje.com is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door de gebruikers worden verstrekt, zodat elk van hen als enige verantwoordelijk is voor de informatie die wordt verstrekt aan memarchodeviaje.com Het is voldoende, nauwkeurig, actueel en nauwkeurig of, in het tegenovergestelde geval, van de mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebrek aan kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de gegevens.

  1. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

memarchodeviaje.com garandeert niet dat de inhoud accuraat of foutloos is of dat het gratis gebruik ervan door de gebruiker geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het goede of slechte gebruik van deze pagina en de inhoud ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Evenzo de reproductie, hertransmissie, kopiëren, overdragen of herdistribueren van de informatie op de pagina, ongeacht het doel en de middelen die daarvoor worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van memarchodeviaje.com

  1. LINKS OF LINKS

Zoals we eerder op onze pagina hebben aangegeven, kunt u naast productlinks ook links of links naar sites van derden opnemen. We herhalen dat de pagina's van deze derde partijen niet zijn gecontroleerd en evenmin onderworpen zijn aan controles door memarchodeviaje.com , dus memarchodeviaje.com U kunt niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, noch voor de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot uw privacy of de verwerking van uw persoonlijke of andere gegevens die kunnen worden afgeleid.

memarchodeviaje.com beveelt aan de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, Privacy Beleid, wettelijke en / of soortgelijke kennisgevingen van deze sites.

Als u geïnteresseerd bent in het activeren van een link naar een van de pagina's van memarchodeviaje.com U moet dit communiceren en de uitdrukkelijke toestemming krijgen om de link te maken. memarchodeviaje.com behoudt zich het recht voor om zich te verzetten tegen de activering van links naar zijn website.

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

memarchodeviaje.com is niet direct of subsidiair verantwoordelijk voor:

De kwaliteit van de service, de toegangssnelheid, de juiste werking of de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de pagina.

Schade die kan worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker als gevolg van het gebruik van de pagina.

De gevallen waarin een derde partij, die de vastgestelde beveiligingsmaatregelen overtreedt, toegang krijgt tot de berichten of deze gebruikt om computervirussen te verzenden.

De ondeugden en gebreken van alle soorten inhoud die worden verzonden, verspreid, opgeslagen of beschikbaar gesteld.

De wettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de inhoud die gebruikers verzenden met het gebruik van de pagina of de daarin aangeboden diensten, evenals de waarheidsgetrouwheid of nauwkeurigheid ervan. memarchodeviaje.com heeft geen controle over het gebruik dat gebruikers van de pagina maken, noch garandeert het dat zij dit doen in overeenstemming met de bepalingen van deze juridische kennisgeving.

Bij wijze van voorbeeld en niet-beperkend is de gebruiker verantwoordelijk voor:

Van de inhoud die door hen is geïntroduceerd, met name de gegevens en informatie die zijn ingevoerd en naar het bedrijf zijn verzonden via de pagina of op de pagina.

De uitvoering van elk type actie op de pagina's van derden, of illegale, schadelijke rechten, schadelijke en / of schadelijke acties.

De schending van een van de eerdere verplichtingen door de gebruiker kan leiden tot de vaststelling van passende wettelijke maatregelen en de uitoefening van zijn rechten of verplichtingen door memarchodeviaje.com in staat zijn om het account van de inbreukmakende gebruiker te verwijderen of te blokkeren, zonder de mogelijkheid van enige vergoeding voor de veroorzaakte schade.

  1. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

memarchodeviaje.com verzamelt niet rechtstreeks gegevens van gebruikers, gebruikersgegevens worden verkregen door derden (in voorkomend geval Google Analytics, Adsense of andere tools), dus naleving van de gegevensbeschermingswetgeving moet worden overwogen door van deze derde partijen. In geen geval zal informatie met betrekking tot persoonlijke of statistische gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

  1. COOKIES BELEID

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving over het gebruik van cookies, zal het gebruik hiervan worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de paragraaf genaamd cookies beleid bestaande in het heden en die elke gebruiker moet lezen, accepteren en / of beperken tijdens het browsen, zoals uitdrukkelijk geïnformeerd door de banner over cookies op onze website en de aanvullende informatie die wordt weergegeven over het gebruik van cookies erop. De gebruiker kunnen beperken tot het downloaden van COOKIES vanuit de browseropties.

  1. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE.

Deze juridische kennisgeving is geschreven in het Spaans en is onderworpen aan de huidige Spaanse wetgeving, die van toepassing zal zijn op wat niet wordt vermeld in termen van interpretatie, geldigheid en uitvoering. memarchodeviaje.com en de Gebruiker, die uitdrukkelijk afstand doet van enig ander rechtsgebied, legt zich voor aan de geschillen die kunnen ontstaan ​​bij de Rechtbanken en Rechtbanken van het adres van de Gebruiker. In het geval dat de Gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje heeft, memarchodeviaje.com en de Gebruiker legt, uitdrukkelijk afstand van enig ander rechtsgebied, zich voor aan de rechtbanken van Spanje.

Waardeer dit bericht

LAAT EEN ANTWOORD IN

Voer je reactie in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.